Gebruikslocaties

In de medische praktijk

Op de poli Het weten van up-to-date bloedspiegels is vaak cruciaal voor het afstemmen van de therapie op de patiënt. Met de Fisic Medimate is het mogelijk om in uw praktijk binnen enkele minuten het lithium-, het creatinine-gehalte en de nierfunctie in bloed of het natium-, kalium- en creatinine-gehalte in urine van uw patiënten te bepalen. Op deze manier heeft u altijd de laatste gegevens bij de hand om de beste beslissingen te kunnen nemen voor de behandeling van uw patiënt. Voor de patiënt betekent dit, minder reis- en wachttijd maar vooral het voordeel van directe opvolging, minder onzekerheid en minder kans op vergiftiging met mogelijke ziekenhuisopnames. Testpakket Wilt u zelf een keer proberen hoe het is om met de Medimate te werken. Wij bieden voor psychiaters een testpakket aan voor gebruik op de poli door behandelaren.

Ambulant bij de patiënten thuis

Ambulant thuis Met de Medimate is het mogelijk om het laboratorium mee te nemen naar uw patiënten thuis. Op deze manier wordt lithium controle gemakkelijker voor patiënten die moeilijker naar het laboratorium gaan zoals bijvoorbeeld ouderen. En juist bij deze groep patiënten is een goede monitoring cruciaal. Co-medicatie, verminderde nierfunctie, hittegolf en kwetsbare gezondheid spelen een steeds grotere rol.

De Medimate kan ook worden ingezet door Fact-teams bij de begeleiding van patiënten in hun eigen omgeving en zo een bijdrage leveren in het herstelproces.

Voor zelfcontrole

Thuis Het grootste voordeel van de Fisic Medimate voor zelfcontrole door patiënten is dat de kwaliteit van leven verbetert. Patiënten ervaren meer vrijheid, geven aan het belangrijk te vinden om bij onzekerheid direct te meten en gaan makkelijker met veranderingen in medicatie om.

Nauwkeuriger medicatie controleren en snelle controle in kritieke situaties verbeteren de therapie. Hierdoor heeft de patiënt meer rust en worden ziekenhuisopnames voorkomen. Ook gaat de therapietrouw omhoog door meer zelfregie en betrokkenheid.

Zelf controle kan van belang zijn voor:

  • Meten bij onzekerheid, bij ziekte of op vakantie
  • Instellen van de patiënt op lithium
  • Opnieuw instellen na wijziging van co-medicatie
  • Controle op therapietrouw
  • Twijfel over de juistheid van de dosering

Voor patiënten met bipolaire stoornis is de Fisic Lemli app beschikbaar ter ondersteuning van het gebruik van lithium medicatie.

In het laboratorium

De Medimate kan naast het uitvoeren van vingerprik metingen ingezet worden binnen het laboratorium voor bepalingen in plasma of EDTA volbloed of urine. Voor het uitvoeren van een betrouwbare meting is geen kalibratie nodig, noch vergt de bediening uitvoerig training of expertise. Hierdoor wordt het ook voor kleine laboratoria mogelijk snelle, betrouwbare bepalingen in hun service op te nemen.

Tijdens onderzoek

De Medimate biedt een doeltreffende manier om onderzoek te doen naar het verloop van verschillende parameters in bloed en urine.

Bijvoorbeeld bij patiënten met bipolaire stoornis die lithium gebruiken zijn nog veel aspecten van het gebruik van lithium en de invloed op de patiënt nog onbekend. Denk aan de effecten van het nauwkeuriger controleren van het lithiumgebruik bij zwangere vrouwen, het precieze verloop van de lithiumspiegel en de therapietrouw. Met de Medimate biedt FISIC u de mogelijkheid om onderzoek naar dergelijke facetten van lithiumtherapie uit te voeren.

ParametersToepassingen
Meer weten?
Ik wil meer weten Via de button kunt u ons een vraag stellen, ons benaderen voor een productpresentatie of een gesprek aanvragen.